Sådan får du folkeskolens elever til rengøring

Med et Miljøteamkoncept får du ny og innovation hygiejneproces til din folkeskole. Med Miljøteam hjælper eleverne med rengøringen og de elsker det.  

Miljøteam-konceptet sparer dig både penge på rengøring, giver dig bedre hygiejne og får trivselmålingerne til at stige hos både elever og lærer.

Fordele ved Miljøteam

Læs mere om fordelene

Læs om:

Spar hvert år

Du kan spare penge på rengøring eller få større hygiejne i folkeskolen. 

Med en ny måde at organisere den klassiske dukseordning, kan du spare op til 300.000 kr. på rengøring om året.

Den nye ordning hedder Miljøteam.

Elever håndterer klassen og de omkring liggende gangarealer. Rengøringsassistenten håndterer alene gulvvask.

På en gennemsnitlig skole, kan du spare over 1.200 timer om året. Alternativt kan du anvende de sparede rengøringstimer til ekstra rengøring og øget hygiejne omkring toiletter, køkken m.m.  Valget er dit. 

Hør hvor meget du kan spare. Ring til Brave tlf. 5056 4248 og vi regner regnestykket ud for dig. 

Miljøteam giver større trivsel hos elever og lærer

Du kan ikke skabe trivsel ved at sætte et skilt op. Du skal skabe handling. Trivsel i folkeskolen skal både ses, høres og udføres. 

Med vores Miljøteam-koncept kan du få bedre rengøring for færre penge, samtidig med at trivselmålingerne stiger.

Hvad er Miljøteam?

Miljøteam – konceptet er en innovation hygiejneproces, hvor eleverne involveres i den daglige rengøring af klasselokalerne.

Ideen er at når eleverne er med til at holde klasselokalerne rene, så kan rengøringspersonalet nå at ordne toiletter eller andre områder en ekstra gang dagligt.

Mere en bare en miljøvæg

Miljøteam konceptet synliggøres ved hjælp af en miljøvæg, som hænger i klasselokalerne. Dog der ligger mange skjulte processer bag væggen, før at miljøteam konceptet fungerer optimalt.

  • Indretning/design af klasselokaler
  • Ændring af rengøringsprocedure
  • Ændring af lærer og elevadfærd
  • Forandringsledelse
  • Kommunikationsstrategi

Hvordan fungerer Miljøteam?

Vi har afskaffet duksen og erstattet den med Miljøteam.

Miljøteam fungerer således, at efter skoletid gør et miljøteam på 5 elever rent i deres klasselokale. Det gør de ved hjælp af miljøvæggen, der viser dem hvordan, samtidig med at den udstyrer eleverne med de rette rengørings redskaber.

Der er selvfølgelig musik til arbejdet, hvilket er med til at gøre rengøringen sjov.

Miljøvæggen

Miljøvæggen bliver sat op i klasselokalet og erstatter den nuværende famøse “kost bag døren”. Miljøvæggen har flere formål. Den er udstyret med:

Rengøringsredskaberne som skal bruges, hænger nemt tilgængeligt for eleverne.

En visuel trin-for-trin vejledning, hjælper eleverne med at huske at rengøre klasserne korrekt. 

Man kan se navnene på de elever, der er med i Miljøteamet. Dette hjælper eleverne med at huske og overholde deres ansvar på Miljøteamet. 

For at hjælpe eleverne til at huske at rydde op efter sig, vil der hænge et billede med navn på rengøringsassistenten der gør rent i klasselokalet. Det er med til at synliggøre rengøringsprocessen.

En god og nem kommunikation, mellem elever og rengøringsassistenten, gøres ved at der hænger en beskedblok, hvor både elever og assistent kan skrive beskeder til hinanden. F.eks. at give besked om, at der er ekstra beskidt i klassen den dag eller rose hinanden for godt udført arbejde.

Beskedblokken er samtidigt et rapportværktøj, som kan indsamles og indgå i arbejdet med at identificere dårligt arbejdsmiljø.

Fordelene ved Miljøteam

Hygiejneniveauet bliver bedre.

Du kan spare penge på rengøring eller forøge hygiejnen.

Rengøringspersonale kan nå at soignere toiletterne en ekstra gang.

Det bliver lettere, hurtigere og sjovere at være i miljøteam end det var at være duks.

Eleverne føler sig taget alvorligt, når vi udstyrer dem med "voksne" redskaber.

Eleverne føler ansvar for deres klasseværelse.

Rengøringsassistenterne føler sig taget alvorligt, når vi har lyttet til deres problemer.

Et synligt bevis på at du vægter et højt hygiejneniveau på din folkeskole

Hvad siger andre om Miljøteam

Miljøteam: Et andet perspektiv på rengøring

"Baggrunden for indstillingen er jeres “Miljøteams projekt”, som i sin enkelthed er ganske banebrydende for rengøringsbranchen. Begrundelse for indstilling er følgende:

1) Deres produkt/projekt giver en bedre rengøring og arbejdsmiljø til samme pris.
2) Rengøringsassistenten kan nå sit arbejde og nå at soignere toiletterne en ekstra gang.
3) Eleverne føler ansvar for deres klasseværelse. (klargøring af lokale til rengøring)
4) Det bliver lettere, hurtigere og sjovere at være i miljøteam end det var at være duks.
5) Eleverne føler sig taget alvorligt, når vi udstyrer dem med “voksne” redskaber.
6) Rengøringsassistenterne føler sig taget alvorligt, når vi har lyttet til deres problemer."
Jørgen Espiritu Kjeldsen
Direktør hos Hygiejnefokus